MENU

CAFE TRUYỀN THỐNG

CAFE PHA MÁY

SIGNATURE DRINK

FRUITE JUICE / NƯỚC ÉP TRÁI CÂY TƯƠI

SMOOTHIE / SINH TỐ

MODERN DRINK / THỨC UỐNG NGHỆ THUẬT

MOCKTAIL & COCKTAIL

Gingerale
98.000
Red Bett
98.000
Kiss me
98.000
Whisky
98.000
Volka
98.000

BÁNH NGỌT

Scroll to Top
Scroll to Top